top of page
IMG_1898.JPG

Avslutade och pågående projekt

Här presenteras ett urval av olika projekt som Radhusbonden har designat, anlagt, byggt och planterat, eller som har startats under en workshop med mig

Bildpresentationerna är sorterade i rubrikerna "Skolgårdar", "Urbana skogsträdgårdar", "Permakulturdesign", "Trädgårdsinredningar" och "Lekstugor och Bodar"

Skolgårdar

Berså på Martinskolan – Söders Waldorfskola

En lek- lär- och ätbar grönyta i skolgårdens centrum, anlagt 2021-2023 för en 'likvärdig' och 'skapande' skola. Radhusbonden har haft totalentreprenad för projektet, designat, projekterat, anlagt och planterat. Många arbeten har utförts tillsammans med skolans elever under kursledning av Radhusbonden, andra hantverkare och konstnärer .

Urbana skogsträdgårdar

Malmövägens Nyttolund

Malmövägens miniskogsträdgård i Björkhagen börjades anlägga under en workshop 2021, i samband med invigningen av Kvarterskontoret Björkhagen. Sedan dess sköts och utvecklas den av Radhusbonden till en kontinuerligt växande ät- och njutbar kvartersträdgård. Den ligger på en hyreshusfastighet på Malmövägen 54.
BRC's Nyttolund

Bagarmossen Resilience Centres miniskogsträdgård anlades under en kursserie 2016-2017
på en outnyttjad gräsyta utanför ett hyreshus i centrala Bagarmosen.