top of page
DSC_9982.jpg

Kursverksamhet

Jag erbjuder föreläsningar, workshops eller kombinerade kurser innehållande både teoretisk kunskapsförmedling och praktiskt arbete. Nedan ser du vad jag tidigare har föreläst om, men jag kan anpassa innehållet efter deltagarnas intresse och kunskapsnivå inom mina verksamhetsområden. 

Förutom föreläsningar för allmänheten och föreningar har jag även erfarenhet med att hålla mycket uppskattade kurser för elever på både grundskole- och gymnasienivå. Där kan jag även hjälpa med att söka bidrag för "Skapande Skola". En bra möjlighet för att eleverna kan vara med och skapa och utveckla sin egen skolgård till en grönare och trivsammare miljö. 

Kurser.jpg

 

Välkomna med er förfråga om föreläsning hos din förening, på din skola eller under ert evenemang eller temakväll. Välj ett av följande teman, eller fråga om ett specifikt ämne i ert intresse.

 • Permakultur  begreppsförklaring, användningsområden, zonindelning, designverktyg, odlingstekniker.

 • Jord – ett livsviktigt element, jordstruktur, jordarter, jordmån, humus, näring i jorden, jordens mikroorganismer, organiskt material till egen odlingsjord.

 • Biologisk mångfald – ekosystem, samspel mellan djur, växter och svampar, näringskretslopp, mykorrhiza, nyttodjur, samodling, funktionsväxter

 • Växtnäring – näringskretslopp, näringsämnen, förmultningsprocessen, kompostering, täckodling, gödsling, biokol.

 • Odlingssäsongen – odlingszoner, odlingssäsongen, sådd, förodling, växthus och drivbänkar, växtföljd, samodling, perenn odling, skörd, förädling, lagring.

 • Skogsträdgården: definition, skogsbrynets ekosystem, samspelet i en polykultur, formkomplettering, växters funktioner, fruktträd, bärbuskar, nötter, perenna grönsaker, andra skogsjordbrukssystem.

Föreläsningar

IMG_2640.JPG

 

Lär dig genom praktiskt arbete under professionell handledning. Om ni inte har en egen arbetsplats, kan jag hitta en lämplig kursträdgård åt er. Nedan följer några exempel på möjliga praktiska kurser som har genomförts under min regi. 

 • Jordverkstad  Vi bygger en snabbkompost med olika, samlade organiska material. 

 • Täckodling Vi bygger egen odlingsjord direkt på nya växtplatsen med tillgängliga organiska material, planterar och sår i den.

 • Plantering: Vi planterar tillsammans skogsträdgårdsväxter eller andra träd, buskar och/eller perenner.

 • Varmbänk (senvinter) – Vi bygger en varmbänk och vintersår

 • Trädgårdssnickeri – Vi bygger t.ex. holkar, odlingslådor, växtstöd, pergola, inhängnad, skyltar, sittbänkar, bord, hönsgård, redskapsbod, trädkoja, mm...

 • Vårstädning ogräsrensning, klippa ner perenner, jordförbättring, ...

 • Höstrensning – ogräsrensning, uppbindning, täcka jorden med löv och flis, ...

 • Biokoltillverkning – Vi omvandlar trädgårdsavfall som t.ex. flis och ris från beskärnings- och röjningsarbeten till biokol i en mobil 200-liters kolmila. Samtidigt kan pyrolysprocessens värme nyttjas för kaffe- eller matlagning.

 • Fruktträdbeskärning – Vi går genom och tillämpar beskärningstekniker.

Workshops

20230607_091817.jpg

 

Under dessa kurser erbjuder jag föreläsningar och efterföljande genomgång och handledning under praktiska lektioner, antingen under en enskild kursdag, eller som en uppföljande kursserie under en växtsäsong.

 • Odlingsjorden  Föreläsning om jord och efterföljande jordverkstad

 • Permakulturodling Föreläsning om permakultur och täckodlingsworkshop där vi bygger och planterar i en så kallad 'odlingslimpa'.

 • Öka biologiska mångfalden – Föreläsning om mångfald och design av samplantering på en specifik plats, alt. anläggning av en torräng.

 • Plantering – Föreläsning om planteringstekniker och praktisk tillämpning

 • Vinterodling Föreläsning om växtsäsongen, bygga varmbänk samt vintersådd.

 • Fruktträdvård Föreläsning om beskärning, vård och utveckling av växtplatsen. Anslutande genomgång på en växtplats och praktisk övning.

 • Jordförbättring – Föreläsning om näring i odlingsjorden och gödslingstekniker. Anslutande biokoltillverkning eller jordförbättring med naturens resurser.

Kombinerade kurser

Kontakt

Radhusbonden

Erik Kropf

Sekreterarbacken 62

128 38 Skarpnäck

070-493 81 88

erik@kropf.se

OBS: Om du kontaktar mig via mejl, skicka gärna ett SMS om det, för att undvika att ditt viktiga meddelande försvinner bland skräpposten dit det inte hör. 

bottom of page