top of page
20230607_095502.jpg

Om Radhusbonden

Vision

Med mina tjänster vill jag hjälpa kunden att planera, skapa och underhålla en grön livsmiljö där naturen känns närvarande och levande, samtidigt som den producerar så mycket ätbart eller på

annat vis användbart

som möjligt.

Erik Kropf

IMG_20180717_145326.jpg

Radhusbonden

= Permakulturdesigner, skogsträdgårdsanläggare, trädgårdssnickare, växtodlare 

och trädgårdspedagog.

Innehåll 

  • 2015: Certifiering som Permakulturdesigner (PDC certifieringskurs hos "Holistic Gardening" i Stockholm)

  • 2016: Startar Kursverksamhet inom Permakulturodling i samarbete med företagskollektivet "Bagarmossen Resilience Center".

  • 2018: Börjar verksamheten inom Trädgårdstjänster.

  • 2019: Företagsnamnet Radhusbonden registreras och etableras.

  • 2020: Erbjuder Resilienta byggtjänster.

  • 2021-22: Utbildning på Färnebos Folkhögskola: "Skogsträdgårdsodling i praktiken" i Stjärnsund (Dalarna).

  • 2021-23: Första omfattande urbana skogsträdgårdsanläggning på Martinskolan – Söders Waldorfskola i Farsta (södra Stockholm)

  • 2022: Går med i branchföreningen "Hållbara Trädgårdsföretag".

  • 2023: Startar försäljningen av skogsträdgårdsväxter från egna Plantskolan.

  • 2024: Utbildning på Holma Folkhögskola: "Nötodling för sydsvenska förhållanden" i Höör (Skåne)

Verksamhetens historia

Erik. still02.jpg

… är ett omfattande kunskapsverktyg som hjälper människan att skapa en beständig, hållbar livsmiljö i samspel med naturen. Inom jordbruk och urban odling innebär det att vi använder naturens funktioner i vårt arbete med att skaffa oss en skörd. På det viset kräver en etablerad permakulturträdgård bara lite underhållsarbete av oss, då naturen blir vår samarbetspartner. 

De mest uppenbara skillnader till en ”konventionell” odling är att vi inte behöver jobba med grävarbete på hösten och jordförbättring på våren, då detta i permakulturträdgården redan sker under hela säsongen. Det arbetet utförs istället av en mångfald av nedbrytare som finns i jorden och ett rotsystem där växter, nyttodjur, svampar och goda bakterier lever i symbios med varandra. Dessutom berikar utvalda växter jorden kontinuerligt med näring. Det årliga tillförande av köpt säckjord och bortforslande av ”trädgårdsavfall” ersätts med en effektiv kompostering direkt på växtplatsen.

Permakultur

IMG_2353.jpg
Permakultur

… är trädgårdsanläggningar som har ett självreglerande ekosystem som i en lövskog, men är inriktade på matproduktion. Det är alltså som en blandning mellan skog och trädgård, där vi vill nå båda miljöers fördelar. Skillnaden till naturliga skogen är att det växer huvudsakligen ätbara grödor, och till skillnad mot en köksträdgård är skogsträdgården perenn (dvs. med framför allt fleråriga växter). Av jordens olika ekosystem producerar lövskogen mest organiskt massa per jordyta. Om vi skapar ett likadant system där så mycket av denna massa som möjligt är ätbar, får vi en skörd med mycket större volym än en konventionell grönsaksodling i samma storlek. I skogsträdgården odlar vi i flera skikt på höjden och vi kan dessutom skörda under en längre tid under säsongen. Skogsträdgården behöver inte heller odlas upp varje år på nytt, utan de väl etablerade växterna finns kvar i jorden i form av ett djupt och sammanhängande rotsystem.

 

Konkret betyder det att vi väljer och placerar växterna så att de gynnar varandra. Det kan vara genom att de skyddar varandra från vind eller för mycket sol, lockar till sig organismer (nyttodjur, svampar och bakterier) som förser de med näring, förbättrar jorden genom att syresätta och dränera den, fixerar näringen eller samlar in mineraler i samarbete med svamparna. Allt detta sköter sig självt i en etablerad skogsträdgård, så att vi själva kan koncentrera oss på att njuta, skörda, förbättra och tillföra med nya önskvärda växter. 

Skogsträdgårdar

IMG_8499.JPG
Skogsträdgård

... i och nära hemmet spar oss mycket onödigt arbete med att transportera hem råvaror och att bli av med avfall.

Att utveckla och förbättra hemmets kretslopp kan t.ex. vara att inrätta en kompostsanläggning som är anpassad efter hushållets förbrukning och att anlägga odlingar som tar till vara av kompostens resurser. Men det kan också betyda att vi hittar och fångar upp befintliga vattenflöden, och tillhandahåller dessa till odlingarna. 

Vi kan även hitta sätt att fördröja befintliga kretslopp till vår nytta när vi t.ex. bygger med överblivet eller återbrukat virke, tillverkar biokål av trädgårdsavfall till odlingsjorden, skaffar höns eller hittar smarta sätt att utnyttja solens och vindens energi.

Kretsloppsystem

IMG_2197.JPG
Kretsloppsystem

Trädgårdstjänster

Tjänster3.JPG

Jag hjälper gärna med både rådgivning, design, anläggning, etablering eller skötsel, för att skapa eller utveckla utbana grönytor efter beställarens och naturens villkor. 

Tänk dig en bondes mångsidiga arbeten, men utförda i urbana miljöer, då får du en bild av Radhusbondens tjänsteutbud. Eller klicka på länken nedan för att läsa mer i detalj...

Kurser

Kurser.jpg

För kunskapstörstiga kommer jag gärna och föreläser, och om kunden eller de boende själva vill sätta händerna i jorden, kan jag erbjuda praktiska kurser med workshops.

Under länken nedan hittar du förslag på upplägg och innehåll.

Plantskola

Plantskola.JPG

Sedan 2021 driver Radhusbonden upp nöt-, fruktträd, bärbuskar och andra vedartade skogsträdgårdsväxter, med inriktning på sorter som är odlingsvärde i Storstockholm och Mälardalen, men svåra att få tag på i den konventionella trädgårdshandeln.

Läs mer om plantskolans sortiment och hur du kan köpa dina lokalproducerade plantor.

Kurser
Plantskola
contact

Kontakt

Radhusbonden

Erik Kropf

Sekreterarbacken 62

128 38 Skarpnäck

070-493 81 88

erik@kropf.se

OBS: Om du kontaktar mig via mejl, skicka gärna ett SMS om det, för att undvika att ditt viktiga meddelande försvinner bland skräpposten dit det inte hör. 

Samarbetspartner och kunder

sagojord_logga.png
logga Herbhus.jpg
martinskolan_logga.png
GK Mark & Trädgård svart.jpeg
bottom of page