Permakulturdesign • Skogsträdgårdsanläggning • Kretsloppsystem

Odla ätbart där du bor

Inriktning

Jag jobbar med grundprinciperna inom Permakultur och inspiration från Skogsträdgårdar (forest guardening).

Mina tjänster tilltalar därför dig som vill skapa en trädgård med ekologisk mångfald och många ätbara inslag, anpassad efter dina behov och platsens förutsättning.

Permakultur vs Konventionell odling

I motsats till konventionella trädgårdstjänster bygger jag upp jorden med näringsrikt organiskt material istället för näringsberikad torv.

På det viset uppstår ett myller av liv i jorden där växtrötterna lever i symbios med svampmycel och mikroorganismer. Jorden blir levande och behöver varken höstgrävas eller förnyas med säckjord på våren.

Matparker

Trädgårdarna som jag har anlagt och underhåller präglas av ekologisk mångfald och fungerar som habitat för både småkryp under och ovanför jorden. Varje växt har sin funktion för ekosystemet och producerar näring åt nedbrytarna i jorden, polinerarna i luften, de närliggande växterna eller människan som besöker trädgården.

Arbetsprocess

Jag jobbar uppbyggande från helhet till detalj. Arbetet med att anlägga en ny växtplats delas in i fyra skeden: Planering, Jordförberedning Plantering och Växtetablering. På etablerade platser erbjuder jag hjälp med Underhåll och Utveckling.

 

 Förutom enskilda arbetsskeden kan jag erbjuda skräddarsydda paket där en växtplats byggs upp över en säsong.

Odlingstjänster

Beroende på hur mycket kunden eller de boende själva vill sätta händerna i jorden, kan odlingstjänsterna utföras som vanligt EntreprenadarbeteHandledning eller under en Kurs med föreläsningar och workshops.

Under länken nedan hittar du förslag på kursers upplägg och innehåll.

Övriga tjänster

Trädgårdsinredningar

Byggnation och formgivning utifrån behov och tillgängligt återvunnet material.

Kompostering 

Systemutveckling och underhåll.

Biokol

Trädgårdsris omvandlas på plats till näringslagrande odlingsjord.

Höns

Uthyrning av mobilt hönshus med rastgård, för er som vill prova på. 

 

Samarbetspartner

Lång_logga.png
sagojord_logga.png
Stockholmshem.png

© 2019 Radhusbonden = Erik Kropf