top of page
IMG_7756.JPG

Radhusbondens trädgårdstjänster

Som företagsnamnet låter ana, jobbar jag som en bonde i urbana miljöer. Jag arbetar gärna med offentliga platser där den sociala hållbarheten är lika viktig för mig, som den ekologiska. Mina kunder är ofta föreningar, fastighetsbolag, skolor, företag eller kommunala myndigheter, men jag tar mig naturligtvis även gärna an utmaningar i den privata villaträdgården. För att klara av större projekt under rimlig tid samarbetar jag med kollegor som har liknande eller kompletterande verksamheter.

 

Scrolla ner eller klicka på tjänsteområden i bilden ovan, för att läsa om några exempel ur mitt mångsidiga tjänsteutbud.  

IMG_2371.JPG

Rådgivning

Konsultation på bara några timmar, eller tips och handledning över en eller flera dagar. Dig som vill ha hjälp med att utveckla visioner eller komma igång med att sätta händerna i jorden, hjälper jag gärna med t.ex: 

|  Plats- och behovsanalys  |  Strukturering  |  

|  Bygga upp eller förbättra jorden  |  Växtval  |

|  Ekosystem  |  Kompostering  |

|  Bekämpa skadedjur, gynna nyttodjur  |  

IMG_20220609_094059.jpg
Berså_E2_perennkarta.jpg

 

Designen av en plats delas vanligtvis in i följande steg:

  • Behovsanalys innebär att jag fångar in bl.a. användarnas värderingar, önskemål, behov, resurser och relation till platsen.

  • Platsanalys betyder att jag observerar platsens egenskaper som t.ex. solens rörelse, vinden, vattentillgångar, befintlig växtlighet, jord och mikroklimat.

  • Design (visionsbild) bestående av en utförlig designkarta och beskrivningar.

  • Materialval: Jag föreslår hållbara material med hänsyn till platsen, tillgänglighet och önskemål. Jag kollar även upp ev. möjligheter för återbruk.

  • Växtförslag utifrån personliga behoven och med hänsyn till platsen. 

Design

IMG_20220512_081934.jpg

 

 

Jag agerar gärna som huvudentreprenör för anläggningsarbeten över en eller flera säsonger, samt efterföljande etableringsskötsel. Till dessa uppdrag har jag hjälp av ett etablerad kontaktnät med samarbetspartner och medarbetare som kompletterar min kompetens, erfarenhet och maskintillgång. 

Jag hjälper självklart också med delarbeten i projekt som leds av annan huvudentreprenör eller med enskilda mindre uppdrag. 

Arbetet med att anlägga en ny växtplats delar jag in i följande skeden:

|   Projektering   |   Markartbeten och snickerier   |   Jordförbättring   |   Växtinköp |

|   Plantering   |   Etablering   |

Anläggning

IMG_9126.JPG

 

 

På etablerade platser erbjuder jag hjälp med underhåll eller kontinuerlig skötsel. Jag bistår med ideer på hur överblivet material återanvänds på plats o. blir till nya resurser. 

Några exempel på skötselarbeten:

|   Rensning   |   Gallring   |   Omplantering   |

|   Beskärning   |   Uppbindning (växtstöd)   |

|   Jordförbättring   |   Komposttillsyn   |

|  Vattning   |   Observation   |   

Skötsel

IMG_9130.JPG
IMG_7636.JPG

 

 

Några exempel på växtplatsutveckling och förbättringar för biologisk mångfald:

|   Platsobservation   |   Omplanteringar   |

|   Växtkomplettering   |   Acceleratorväxter   |

|   Jordförbättring  |   Marktäckning   |

|   Fånga vattenflöden     Sluta kretslopp   |

|   Kompostsystem   |   Hjälpa polinatörer   |

|   Insektshabitat   |

Observation & Utveckling

IMG_8963.JPG
IMG_3945.jpeg

Jag bygger funktionella och hållbara inredningar till trädgården och hjälper gärna kunden med ett ekologiskt materialval.

|   Inramningar   |   Odlingslådor  |   Spaljé   |

|   Pergola    |   Inhängnader   |   Drivbänkar   |

|   Kompostbehållare   |   Sittplatser   |

|   Växthyllor   |   Planteringsbord   |   Växthus   |  |   Redskapsbod   |   Holkar   |   Trädkoja   |

|   Hönshus och -gård   |   mm...

Trädgårdssnickerier

IMG_3924.jpeg
biokol.jpg

 

 

Jag tillverkar biokol på plats. Trädgårdsavfall som flis och ris från beskärningar och röjningsarbeten omvandlas till så kallad svart jord till odlingarna. Du slipper att köra iväg avfallet som din kompost inte förmår att ta hand om och får ett värdefullt tillskott till din odlingsjord. 

Biokol

BiokolNäring.jpg

Biokol i jorden lagrar vatten och växtnäring.

Utan biokol lakas vattnet och näringen ur jorden.

Hönshus_inredning_3.jpg

Drömmer du om att skaffa höns, men vågar inte ta steget dit? Jag hjälper dig med nödvändigt kunskap och allt det praktiska för att förverkliga visionen om sällskapsfåglarna och tillgång till egna ägg i din trädgård.

Jag planerar och bygger hönshus, inredning och hönsgård efter kundens önskemål och platsens förutsättning. Huset kan byggas från grunden, eller jag isolerar och inreder en uttjänad lekstuga, gamla utedasset, alt. en del av förrådet.

Hönshus och -gård

Hönshus_M_Söderbysjön.jpg
Hönshuspåhjul.JPG

 

 

Om ni funderar kring att skaffa höns, men tvekar om ni eller grannarna klarar av det, kan ni göra det på prov, utan större investeringar i anskaffningskostnader, byggarbete och egna djur:

Ni hyr ett litet hönshus på hjul med tillhörande rastgård och 3-4 dvärghönor, förslagsvis över en säsong eller några månader.

Jag levererar och reser huset, hos er.

Hyr en mobil hönsgård

4 första höns.jpg

Samarbetspartner och kunder

sagojord_logga.png
logga Herbhus.jpg
martinskolan_logga.png
GK Mark & Trädgård svart.jpeg
bottom of page