top of page

Om radhusbonden

Vision

Med mina tjänster vill jag hjälpa kunden att planera, skapa och underhålla en grön miljö nära hemmet där naturen känns närvarande och levande, samtidigt som den producerar så mycket ätbart eller på annat vis användbart som möjligt.

… är ett omfattande kunskapsverktyg som hjälper människan att skapa en beständig, hållbar livsmiljö i samspel med naturen. Inom jordbruk och urban odling innebär det att vi använder naturens funktioner i vårt arbete med att skaffa oss en skörd. På det viset kräver en etablerad permakulturträdgård bara lite underhållsarbete av oss, då naturen blir vår samarbetspartner. 

De mest uppenbara skillnader till en ”konventionell” odling är att vi inte behöver jobba med grävarbete på hösten och jordförbättring på våren, då detta i permakulturträdgården redan sker under hela säsongen. Det arbetet utförs istället av en mångfald av nedbrytare som finns i jorden och ett rotsystem där växter, nyttodjur, svampar och goda bakterier lever i symbios med varandra. Dessutom berikar utvalda växter jorden kontinuerligt med näring. Det årliga tillförande av köpt säckjord och bortforslande av ”trädgårdsavfall” ersätts med en effektiv kompostering direkt på växtplatsen.

Permakultur

IMG_20180925_130616.jpg
Permakultur

… är trädgårdsanläggningar som har ett självreglerande ekosystem som i en lövskog, men är inriktade på matproduktion. Det är alltså som en blandning mellan skog och trädgård, där vi vill nå båda miljöers fördelar. Skillnaden till naturliga skogen är att det växer huvudsakligen ätbara grödor, och till skillnad mot en köksträdgård är skogsträdgården perenn (dvs. med framför allt fleråriga växter). Av jordens olika ekosystem producerar lövskogen mest organiskt massa per jordyta. Om vi skapar ett likadant system där så mycket av denna massa som möjligt är ätbar, får vi en skörd med mycket större volym än en konventionell grönsaksodling i samma storlek. I skogsträdgården odlar vi i flera skikt på höjden och vi kan dessutom skörda under en längre tid under säsongen. Skogsträdgården behöver inte heller odlas upp varje år på nytt, utan de väl etablerade växterna finns kvar i jorden i form av ett djupt och sammanhängande rotsystem.

 

Konkret betyder det att vi väljer och placerar växterna så att de gynnar varandra. Det kan vara genom att de skyddar varandra från vind eller för mycket sol, lockar till sig organismer (nyttodjur, svampar och bakterier) som förser de med näring, förbättrar jorden genom att syresätta och dränera den, fixerar näringen eller samlar in mineraler i samarbete med svamparna. Allt detta sköter sig självt i en etablerad skogsträdgård, så att vi själva kan koncentrera oss på att njuta, skörda, förbättra och tillföra med nya önskvärda växter. 

Skogsträdgårdar

IMG_0245.jpg
Skogsträdgård

... i och nära hemmet spar oss mycket onödigt arbete med att transportera hem råvaror och att bli av med avfall.

Att utveckla och förbättra hemmets kretslopp kan t.ex. vara att inrätta en kompostsanläggning som är anpassad efter hushållets förbrukning och att anlägga odlingar som tar till vara av kompostens resurser. Men det kan också betyda att vi hittar och fångar upp befintliga vattenflöden, och tillhandahåller dessa till odlingarna. 

Vi kan även hitta sätt att fördröja befintliga kretslopp till vår nytta när vi t.ex. bygger med överblivet eller återbrukat virke, tillverkar biokål av trädgårdsavfall till odlingsjorden, skaffar höns eller hittar smarta sätt att utnyttja solens och vindens energi.

Kretsloppsystem

Radhusbondens tjänster

Förutom vanliga, utförande entreprenadarbeten, erbjuder jag även rådgivning och handledning för Dig som sedan vill utföra arbetet själv. För föreningar eller andra odlingsgrupper kan jag erbjuda kompletta kurser med föreläsningar och workshops. 

 

Välkommen att kontakta mig för en personlig genomgång av Dina behov, förutsättningar och önskemål med påföljande kostnadsfri offert.

IMG_2371.JPG
Kretsloppsystem
IMG_20180717_145326.jpg
Erik Kropf
Radhusbonden

Certifierad permakulturdesigner och trädgårdspedagog, 

lång erfarenhet av trädgårdssnickerier.

IMG_20180815_163928_redigerad.jpg
Lou Kropf
Lillbonden

Favoritsysselsättningar: vattna, skörda och smaka!

bottom of page