top of page

Odlingstjänster

Entreprenadarbete

DSC_9995.jpg

Jag utför alla arbetet enligt beställarens önskemål på egen hand eller tillsammans med en medarbetare eller underentreprenör.

Handledning

DSC_0379.JPG

Kunden får förmedlat kunskap, hjälp och handledning med att utföra arbetet själv, eller med hjälp av tredje part.

Kursledning

DSC_9985.jpg

Kurserna kan ske enbart teoretiskt, som en praktisk workshop, eller som en komplett kurs med teoretiska och praktiska inslag. 

Entreprenadarbeten

Entreprenadarbeten

Planering

 

• Platsanalys

• Behovsanalys

• Design av platsen

• Anläggningskarta

• Arbetsplan

• Material- och växtlista

Anläggning

 

• Jordberedning eller

   jordförbättring

 

• Byggnation av

   trädgårdsinredning

   (t.ex. inramningar,

   växtstöd, vindskydd,

   kompostbehållare,

   sittplats, drivbänk

   eller växthus)

Plantering

 

• Växtplanering

• Planteringsarbeten,

   och/eller utsäde

Växtetablering

 

• Observation

• Förbättring

• Rensning, gallring, ev. 

   omplantering

Underhåll

 

• Rensning, gallring,

   ev. omplantering

• Beskärning

• Uppbindning växtstöd

• Komposttillsyn

• Näringstillskott

• Vattning

• Observation

Säsongspaket

Gärna skräddarsyr jag ett tjänstepacket för Din växtplats,

som jag sedan självständigt bevakar över en odlingssäsong.

Det kan t.ex. innehålla arbeten med Planering, Anläggning och Plantering under första säsongen, eller arbeten med Växtetablering, Underhåll och Nyplantering under följesäsongerna.

Prisexempel

1/2 arbetsdag (3 timmar): 1'800:- kr   |   1 arbetsdag (6 timmar): 2'700:- kr   |   1 arbetsvecka (30 timmar): 10'500:- kr

OBS: För kostnaden av de flesta arbeten under Anläggning, Växtetablering och Underhåll kan du få 50% i rutavdrag.

Angivna priser är exkl. Moms som tillkommer med 25%.

Handledning

Handledning

Planering

 

Kunden får förmedlat kunskap, hjälp och handledning med att själv observera, utveckla idéer och designa en plats efter sina egna behov.

Anläggning

 

• Förmedlat kunskap

• Tips och råd inför 

  materialinförskaffning

 

• Arbetsisntruktioner

Plantering

 

• Förmedlat kunskap

• Växttips 

• Arbetsisntruktioner

Växtetabl.

 

• Gemensam 

   observation

• Tips på ändring och 

   förbättring

Underhåll

 

• Tips och råd

• Komposttillsyn

• Näringstillskott

• Gemensam 

   observation

Säsongspaket

Gärna handleder jag Dig på Din växtplats över en hel odlingssäsong.

Prisexempel

1 timmes rådgivning: 500:- kr   |   1 arbetsdag (6 timmar): 1'800:- kr   |   2 arbetsdagar (12 timmar): 3'300:- kr

OBS: Kostnader för handledningstjänster berättigar tyvärr inte för rutavdrag.

Angivna priser är exkl. Moms som tillkommer med 25%.

Kursledning

Kursledning

Jag har ett färdigt men anpassningsbart föreläsningsmaterial, samt erfarenhet av kursledning inom odling enligt permakultur- och skogträdgårdsprinciper. Kurserna kan anpassas efter behov, och kan hållas enbart som föreläsning, som en praktisk workshop, eller som en komplett kurs med teoretiska och praktiska inslag. Beställaren bjuder in ett antal deltagare. Det praktiska arbetet kan ske i Radhusbondens kursträdgård på Resilience Centre i Bagarmossen, eller på kundens mark i form av planerings- och utföringsarbeten.

Förslag på kursinnehåll:

Planering

 

Föreläsning

• Permakulturdesign

• Skogsträdgårdar

Workshop

Analys, design och planering av platsen

Anläggning

 

Föreläsning

Jordarter och 

växtnäringen i jorden

Workshop

Byggnation av inramningar och jordverkstad

Plantering

 

Föreläsning

Biologisk mångfald, samplantering och

perenna grönsaker

Workshop

Växtplantering och utsäde

Växtetabl.

 

Föreläsning

Kompostering och gödsling 

Workshop

Observation, ändrings- och förbättringsarbeten

Underhåll

 

Föreläsning

• Odlingssäsongen

• Skörd och förädling

• Trädgårdssnickerier 

Workshop

Byggnation av växtstöd, vindskydd, drivbänkar, växt- eller hönshus m.m.

Säsongskurser

Gärna sätter jag ihop en kurs över flera tillfällen under en hel säsong.

Deltagarna brukar uppskatta möjligheten att följa och observera

en trädgårds utveckling under olika årstider.

Övriga tjänster

Övriga tjänster

Prisexempel

2 timmars kurs: 2'000:- kr   |   1/2-dagskurs (4 timmar): 3'500:- kr   |   kursdag (upp till 8 timmar): 6'000:- kr

För ev. materialinförskaffning till workshop tillkommer arbetskostnader enligt prisexempel under Entreprenadarbeten

OBS: Kostnader för kursledning berättigar tyvärr inte för rutavdrag.

Angivna priser är exkl. Moms som tillkommer med 25%.

Trädgårdsinredningar

Inramningar, odlingslådor, spaljéer, pergola, berså, staket, kompostbehållare, drivbänkar, växthyllor, planteringsbord, sittplatser, redskapsbod, växthus, holkar, hönshus och -gård, trädkoja, ...

Jag bygger funktionella och hållbara inredningar till trädgården enligt personliga önskemål. Karaktär, form och storlek anpassar jag gärna efter kundens önskemål, platsens behov eller materialtillgång. Jag kan bygga med befintligt material som t.ex. överblivet virke från rivningar, byggrester eller naturliga grenar från beskärningar. Saknas material, kan jag hjälpa med att införskaffa.  

Snickra0296.jpg
IMG_20180706_165719.jpg

Prisexempel

1/2 arbetsdag (3 timmar): 1'800:- kr   |   1 arbetsdag (6 timmar): 2'700:- kr   |   1 arbetsvecka (30 timmar): 10'800:- kr

OBS: Kostnader för byggnationsarbeten till trädgården berättigar tyvärr för varken rut- eller rotavdrag.

Material- eller transportkostnad för avfallsmaterial tillkommer, om det inte tillhandahålls av kunden.

Angivna priser är exkl. Moms som tillkommer med 25%.

Biokol

Jag tillverkar biokol på plats. Trädgårdsavfall som flis och ris från beskärningar och röjningsarbeten omvandlas till så kallad svart jord till odlingarna. Du slipper att köra iväg avfallet som din kompost inte förmår att ta hand om, och får ett värdefullt tillskott till din odlingsjord. 

Biokol lagrar vatten och näringsämnen i jorden istället för att det lakas ur, och tillhandahåller det sedan till växternas rötter. Kolbitarna bryts ned långsamt och finns därför kvar i din odlingsjord i flera 1000 år. Att gräva ner kol binder även koldioxid till jorden istället för att det släpps ut till luften och atmosfären. Att tillverka och använda biokol är därmed ett bidrag till minskad klimatpåverkan i dubbel bemärkelse.

BiokolNäring.jpg

Biokol i jorden lagrar vatten och växtnäring.

Utan biokol lakas vattnet och näringen ur jorden.

biokol.jpg

Prisexempel

Följande förmånliga kostnader gäller om Radhusbonden behåller 50% av tillverkad biokol till eget bruk eller försäljning:

ca 1m3 trädgårdsavfall bearbetas till upp till 100 liter biokol på 1 arbetsdag (6 timmar): 1'400:- kr

ca 2m3 trädgårdsavfall bearbetas till upp till 200 liter biokol på 2 arbetsdagar (12 timmar): 2'450:- kr

Följande kostnader gäller om kunden behåller all tillverkad biokol till eget bruk i sin trädgård:

ca 1m3 trädgårdsavfall bearbetas till upp till 200 liter biokol på 1 arbetsdag (6 timmar): 1'700:- kr

ca 2m3 trädgårdsavfall bearbetas till upp till 400 liter biokol på 2 arbetsdagar (12 timmar): 2'900:- kr

OBS: Ovan angivna arbetskostnader är beräknade efter 50%  rutavdrag.

Angivna priser är ink. 25% Moms.

Biokol

Skaffa höns

Drömmer du om att skaffa höns, men vågar inte ta steget dit? Jag hjälper dig gärna med nödvändigt kunskap och allt det praktiska för att förverkliga visionen om sällskapsfåglarna och tillgång till egna ägg i din trädgård.

Jag hjälper med att bygga hönshus från grunden, eller att isolera en uttjänad lekstuga, gamla utedasset, alt. en del av förrådet. Jag planerar, bygger hus, inredning och hönsgård efter kundens önskemål och platsens förutsättning.

Hönshus_inredning_3.jpg
Olivia kycklingar 2.jpg

Prisexempel

1 timmes rådgivning: 500:- kr   |   1 planeringsdag (6 timmar): 1'800:- kr   |   2 planeringsdagar (12 timmar): 3'300:- kr

OBS: Kostnader för planeringsstjänster berättigar tyvärr för varken rut- eller rotavdrag.

1/2 byggarbetsdag (3 timmar): 1'800:- kr   |   1 byggarbetsdag (6 timmar): 2'700:- kr   |   1 byggarbetsvecka (30 timmar): 10'800:- kr

OBS: För arbetskostnaden vid byggnation av hönshus kan du få 25% i rotavdrag, om det sker som till- eller ombyggnation av befintlig byggnad.

Material- eller transportkostnad för avfallsmaterial tillkommer, om det inte tillhandahålls av kunden.

Angivna priser är exkl. Moms som tillkommer med 25%.

Höns

Hyr en mobil hönsgård

Om ni funderar kring att skaffa höns, men tvekar om ni eller grannarna klarar av det, kan ni göra det på prov, utan större investeringar i anskaffningskostnader, byggarbete och egna djur: Ni hyr ett litet hönshus på hjul med tillhörande rastgård och 3 dvärghönor, förslagsvis över en säsong eller några månader.

Radhusbondens hönshusvagn är ca 150 cm bred, djup och hög med tillhörande rastgård på 120x160 cm. I huset bor 3 dvärghönor som på sommarhalvåret kan värpa ca 15 ägg/vecka åt er. Huset och gården går lätt att flytta, så att fåglarna kan beta av och gödsla era gräsytor bit för bit. Fåglarna kan även släppas fria vid uppsikt eller i rovdjursäkra innegårdar.

4 första höns.jpg
IMG_20181205_092438.jpg

Prisuppgifter

Leverans till och från uppställningsplatsen inom Stockholms söderort, inkl. hjälp med uppställning, introduktion och genomgång av huset, rastgården och hönsen, samt allmänna tips och råd om hönshållning: 1’600:- kr 

(hyra av släpvagn kan tillkomma, om leveransadressen ligger utanför Skarpnäcks stadsdel)

 

Månadshyra av hönshusvagnen inkl. mobila rastgården och tre hönor: 750:- kr

I månadshyran ingår tillhandahållandet av foder, halm och spån.

Angivna priser för hönshushyrning är inkl. Moms.

bottom of page